Čipové otváranie dverí bez kľúča

Čipové otváranie dverí vám uľahčí vstup do budovy. Priložením prívesku, kartičky sa deaktivuje zámok dverí. Časový limit odomknutia sa dá podľa vašich požiadaviek nastaviť.

IMG_9895

Prístupový sytém

V súčastnosti je systém čipového otvárania dverí najrozšírenejší a v kombinácií s prídržnými magnetmi vytvára výborný štandard bezpečnosti s jednoduchým ovládaním. Celý proces je riadený elektronickým riadiacim a pamäťovým modulom (programovacou jednotkou). Samotný prístup sa realizuje pomocou dotykových a bezdotykových čipových kľúčov. Ich načítaním sa odblokujú dva prídržné magnety (prítlak 600 kg) na dobu potrebnú pre otvorenie dverí. Každý úkon môže byť zaznamenaný v pamäťovom module, a tak je možné mať dokonalý prehľad o vstupoch do domu. Na jeden čipový kľúč je možné naprogramovať aj viacero prístupových miest (napr. kontajnerové stojisko, výťahy a pod.). Čipový kľúč je malej veľkosti a má vysokú mechanickú a tepelnú odolnosť.

Ponúkame

  • odborné poradenstvo pri výbere prístupových a komunikačných systémov
  • kvalitnú montáž
  • dodávku hliníkových brán na mieru so zabudovaným prístupovým a komunikačným systémom