IMG_9895

Prístupový sytém

V súčastnosti je systém bezkontaktného otvárania najrozšírenejší a v kombinácií s prídržnými magnetmi vytvára výborný štandard bezpečnosti s jednoduchým ovládaním. Celý proces je riadený elektronickým riadiacim a pamäťovým modulom (programovacou jednotkou). Samotný prístup sa realizuje pomocou dotykových a bezdotykových čipových kľúčov. Ich načítaním sa odblokujú dva prídržné magnety (prítlak 600 kg) na dobu potrebnú pre otvorenie dverí. Každý úkon môže byť zaznamenaný v pamäťovom module, a tak je možné mať dokonalý prehľad o vstupoch do domu. Na jeden čipový kľúč je možné naprogramovať aj viacero prístupových miest (napr. kontajnerové stojisko, výťahy a pod.). Čipový kľúč je malej veľkosti a má vysokú mechanickú a tepelnú odolnosť.

Ponúkame

  • odborné poradenstvo pri výbere prístupových a komunikačných systémov
  • kvalitnú montáž
  • dodávku hliníkových brán na mieru so zabudovaným prístupovým a komunikačným systémom

Otváranie dverí bez kľúča

Bezkontaktný systém otvárania dverí vám uľahčí vstup do budovy. Priložením prívesku, kartičky sa deaktivuje zámok dverí. Časový limit odomknutia sa dá podľa vašich požiadaviek nastaviť.