Naša spoločnosť poskytuje montáž plastových okien od slovenskej firmy Slovaktual. Okná s tradíciou a kvalitou, ktoré poskytujú skvelé izolačné vlastnosti, dlhotrvácnosť a záruku bezpečnosti.

Plastové okno Slovaktual PASIV

To najlepšie medzi našimi plastovými oknami. Slovaktual PASIV so stavebnou hĺbkou 85 mm a trojitým sklom dosahuje hodnoty tepelnej izolácie už od 0,73 W/(m2K). Pre moderné a energeticky hospodárne budovy sú tieto okná priam ideálnym riešením.

 • Stabilný 6-komorový profilový systém so stavebnou hĺbkou 85 mm
 • Systém 3 tesnení s pevným stredovým dorazovým tesnením
 • Izolačné 3-sklo až do šírky zasklenia 56 mm
 • Teplý dištančný rámik v štandarde bez príplatku
 • Vlepovanie skla

1 Profilový systém
Pevný a stabilný 6-komorový plastový profil s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami a so stavebnou hĺbkou 85 mm. Možnosť predného alebo spodného (skrytého) odvodnenia. Variant HL aj CL je možné doplniť o hliníkový klip.

2 Izolačné 3-sklo
V oknách PASIV CL je možné zasklenie do šírky 48 mm, pri PASIV HL až do šírky 56 mm.

3 Teplý dištančný rámik
Dištančný rámik bráni unikaniu izolačného plynu z medziskleného priestoru a zároveň vniknutiu vodných pár dnu. Výrazne obmedzuje tepelné mosty a zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti okna.

4 Vlepovanie skla
Izolačné sklo je pevne zlepené s krídlom po celom obvode. To zvyšuje pevnosť a stabilitu celej konštrukcie a hodnoty tepelnej aj zvukovej izolácie. Tabuľa skla sa nedá z krídla vytlačiť von a okno je odolnejšie proti vlámaniu.

5 Pevné stredové dorazové tesnenie
Systém troch tesnení s pevným stredovým tesnením prispieva k vyššej tepelnej izolácii. Zvyšuje vodotesnosť okna aj v prípade hnaného dažďa. Pevná stredová prepážka bráni vypáčeniu krídla pri vlámaní a chráni kovanie pred vplyvom počasia.

PASIV CL

PASIV CL s lamináciou

PASIV HL s lamináciou

PASIV HL s hliníkovým klipom

Plastové okno Slovaktual OPTIM

Všestranne použiteľný profilový systém s vynikajúcimi technickými hodnotami. Vďaka stavebnej hĺbke 76 mm a Uw už od 0,76 W/(m2K) je toto okno v mnohých prípadoch optimálnym riešením.

 • Moderný 6-komorový okenný systém so stavebnou hĺbkou 76 mm
 • Izolačné 3-sklo až do šírky zasklenia 48 mm
 • Neviditeľný zvar v rohu laminovaného okna technológiou V-Perfect
 • Dostupný aj so špeciálnym plast-hliníkovým krídlom
 • Tri obvodové tesniace roviny
 • Vlepovanie skla
 • Teplý dištančný rámik automaticky a bez príplatku

1 Moderné usporiadanie komôr
Duté profily skonštruované podľa najnovších výpočtových metód zabezpečujú maximálnu tepelnú izoláciu, optimálnu stabilitu profilu a vysokú nosnosť ťažkého izolačného skla.

2 Vysoká vzducho- a vodotesnosť
Tri obvodové tesnenia sú v rohoch zvarené a zabezpečujú vysokú tesnosť voči vetru a dažďu.

3 Stabilita a pevnosť
Izolačné sklo je pevne vlepované do rámu krídla, čo dodáva oknu väčšiu tuhosť a stabilitu. Pri veľkorozmerných oknách sú navyše vkladané oceľové výstuhy.

4 Viac svetla
Tenké profilové pohľady prinášajú viac denného svetla do interiéru a vyššie tepelné zisky zo slnečnej energie.

5 Vysoká zvuková izolácia
Stavebná hĺbka rámu 76 mm so štandardným integrovaným stredovým tesnením zaručuje vysoké hodnoty zvukovej izolácie.

6 Optimálne zabudovanie
Špeciálne rozširovacie profily zaručujú vždy optimálne napojenie do stavebných otvorov – v prípade novostavby, aj pri renovácii.

OPTIM CL laminácia Irish Oak

OPTIM CL s hliníkovým klipom

OPTIM HL

OPTIM FL s hliníkovým klipom

Plastové okno Slovaktual STANDART

Štandardný okenný systém s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami s Uw od 0,91 W/(m2K). Vlepované sklo a systém trojitého dorazového tesnenia už v štandarde zaisťujú zvýšenú ochranu pred vetrom, dažďom a hlukom.

 • Pevný 5-komorový profilový systém so stavebnou hĺbkou 70 mm
 • Systém troch obvodových tesnení
 • Vlepované sklo v štandarde
 • Izolačné dvojsklo alebo trojsklo až do šírky 38 mm
 • Teplý dištančný rámik bez príplatku

1 Systém troch tesnení
Systém troch tesnení s pevným stredovým dorazovým tesnením prispieva k vysokým hodnotám tepelnej izolácie. Pevný stredový nos zaručuje vodotesnosť aj v prípade hnaného dažďa. Zároveň bráni vypáčeniu krídla z rámu pri pokuse o vlámanie a chráni kovanie pred vplyvmi počasia.

2 Vlepované sklo
Jedinečná technológia vlepovania skla do profilu krídla zlepšuje stabilitu krídla a môže zvýšiť tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti okna až o 10 %. Slovaktual touto technológiou vyrobil už viac ako 1 000 000 ks okenných jednotiek.

3 Profilový systém
Konštrukčný systém so zlepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami (Uf) a vyššou pevnosťou a stabilitou. Všetky rozmerové kombinácie profilov je možné z vonkajšej strany doplniť o hliníkový klip.

4 Izolačné sklo
Pre plastové okná s profilom STANDARD OL a STANDARD CL je určené izolačné dvojsklo. Do profilov STANDARD OL+ alebo CL+ je možné použiť izolačné trojsklo až do šírky 38 mm.

STANDARD CL

STANDARD CL+ s lamináciou

STANDARD OL+

STANDARD OL+ s lamináciou